Hội thảo khoa học quốc tế thường niên lần thứ hai: “Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (06/01/2021)

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà quản lý trao đổi các vấn đề học thuật, chia sẻ các vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp về phát triển bền vững vùng nói chung và phát triển bền vững vùng Trung Bộ nói riêng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Sáng ngày 18/12/2020, tại khách sạn Fivitel, Đà Nẵng đã khai mạc và diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế thường niên lần thứ hai với chủ đề “Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đây là một hoạt động khoa học có tính chuyên sâu của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Việt Nam; sự tham gia trực tuyến của các nhà khoa học đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản,…

Giới thiệu về CVRSS (05/09/2013)

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Central Vietnamese Review of Social Sciences, viết tắt CVRSS)

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Liên kết website

Online: 1

Lượt truy cập: