Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới” (31/12/2021)

Ngày 22/12/2021, Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới”. Hội thảo là diễn đàn để các các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn cùng nhau trao đổi, đánh giá toàn diện những thành tựu và hạn chế; phân tích tiềm năng, lợi thế cũng như thách thức đặt ra đối với sự phát triển của Hội An. Hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Giới thiệu về CVRSS (05/09/2013)

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Central Vietnamese Review of Social Sciences, viết tắt CVRSS)
Liên kết website

Online: 1

Lượt truy cập: