Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017

12/07/2012

Trong hai ngày 06 – 07/ 07/ 2012, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tham dự Đại hội, khách mời gồm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng Tổng hợp thi đua Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị, Đảng ủy, Chi ủy các đơn vị trực thuộc, cùng 170 đoàn viên ưu tú, đại diện cho 893 đoàn viên, thanh niên đến từ 39 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Đoàn Viện).

Đại hội đại biểu Đoàn Viện nhiệm kỳ 2012 – 2017 có nhiệm vụ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2006 – 2012, xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 – 2017, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đoàn cấp trên, bầu Ban chấp hành Đoàn Viện nhiệm kỳ 2012 – 2017 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ II.

Tại Đại hội nhiều tham luận đã phân tích những kết quả hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2007 – 2012. Nhiệm kỳ XVII của Đoàn Viện là nhiệm kỳ hoạt động dài nhất, đánh dấu sự phát triển và trưởng thành quan trọng về số lượng đoàn viên cũng như chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc. Đầu nhiệm kỳ XVII, Đoàn Viện có 29 chi đoàn, với 556 đoàn viên; đến nay đã tăng lên 39 chi đoàn với 893 đoàn viên, với trên 50% đoàn viên có trình độ sau đại học. Đồng thời, nhiều ý kiến đoàn viên đã đóng góp bổ sung vào văn kiện Đại hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn giai đoạn mới 2012 – 2017.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí. Đồng chí Võ Xuân Vinh, Bí thư chi đoàn Viện Nghiên cứu Đông Nam Á được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Phạm Quang Linh và Trần Thị Thanh Vân giữ chức Phó Bí thư. Đồng thời, Đại hội đã bầu ra danh sách 05 Đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, trong đó 04 chính thức và 01 dự khuyết.

 

                 

 


Đỗ Thị Mai


Các tin đã đưa ngày: