Huấn luyện công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch quân sự

26/06/2012

Huấn luyện công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch quân sự Trong các ngày 19 đến 22 tháng 6 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Huấn luyện công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch quân sự cho các trung đội trưởng tự vệ các đơn vị trực thuộc của Viện.

Tham dự lễ khai mạc có Ban chỉ huy Quân sự Viện, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và chỉ huy tự vệ các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Khóa huấn luyện được nghe các chuyên đề như “Một số vấn đề về tình hình an ninh thế giới, khu vực thời gian gần đây có liên quan đến quốc phòng – an ninh của Việt Nam” do PGS.TS. Lê Văn Cương, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an trình bày; “Thực hiện công tác chuyên môn gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh của cơ quan trong tình hình mới” - PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Viện; “Huấn luyện công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch quân sự, quốc phòng” và “Huấn luyện các môn quân sự” – ThS. Đỗ Hữu Phương, Chỉ huy phó quân sự, Ban chỉ huy Quân sự Viện…

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Ban chỉ huy Quân sự Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về an ninh, quốc phòng cho đội tự vệ của các đơn vị trực thuộc.

 

Nguyễn Vũ


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: