Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIII

31/01/2012

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIII Ngày 18 tháng 1 năm 2012, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam là đại diện với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIII do TS. Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội là đại diện.

Trên cơ sở những kết quả phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XII trong giai đoạn 2008-2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIII thống nhất thỏa thuận nội dung phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII tập trung vào những hoạt động chính sau:

Nghiên cứu, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh và các dự án khác thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho Ủy ban Kinh tế chủ trì.

Nghiên cứu, thẩm tra trình Quốc hội quyết định các dự án, chương trình, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Nghiên cứu, đánh việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoạt động kinh doanh; việc thực hiện chương trình, dự án, kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện chính sách kinh tế, tiền tệ, ngân hàng.

Phối hợp thực hiện dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô” do UNDP tài trợ, thông qua các hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi thông tin, mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các thành viên Ủy ban Kinh tế, các đại biểu Quốc hội về kinh tế vĩ mô; phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam; phối hợp, duy trì kênh thông tin cung cấp cho các đại biểu Quốc hội thông qua việc thực hiện các bản tin kinh tế vĩ mô, các kiến nghị Hội thảo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Phối hợp triển khai thực hiện các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Kinh tế.

Tham gia nghiên cứu một số đề tài khoa học có liên quan.

Các hoạt động phối hợp khác khi có yêu cầu.

Thời gian phối hợp hoạt động bắt đầu từ năm 2012 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (năm 2016).

 

TS. Vũ Hùng Cường


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: