Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX

18/01/2012

Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX Trong hai ngày 5-6/1/2012, Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2012-2016. Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Võ Khánh Vinh, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn khoá XVIII, trong đó đặc biệt nhấn mạnh những điểm chính như sau: Trong nhiệm kỳ 2007-2011 phong trào công đoàn ở Viện KHXH Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện, điểm nhấn trong hoạt động công đoàn Viện nhiệm kỳ 2007-2011 là hoạt động theo các quy chế, kế hoạch đã xây dựng, sửa đổi từ đầu nhiệm kỳ, các văn bản, chứng từ, báo cáo quyết toán thực hiện đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác tập huấn nghiệp vụ được tăng cường, các hoạt động văn thể, nữ công, tuyên truyền, khen thưởng được đẩy mạnh… Những thành tích này đã được Đảng uỷ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá là: Góp phần tích cực trong việc tham gia quản lý cơ quan, xây dựng các quy chế (dân chủ cơ sở, văn hoá nơi công cộng…), có vai trò chủ lực trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, là lực lượng chủ yếu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ triển khai vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia tìm hiểu về Công đoàn “80 năm một chặng đường lịch sử”… Với những thành tích trên, 5 năm qua Công đoàn Viện KHXH Việt Nam luôn đạt danh hiệu công đoàn cấp trên cơ sở xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng bằng khen, cờ thi đua và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Ngoài những thành tựu đã đạt được báo cáo cũng nêu lên những mặt còn hạn chế cần khắc phục và bài học kinh nghiệm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2007-2011.

Phương hướng chung mà báo cáo đặt ra cho nhiệm kỳ tới là: Cần phải nghiêm túc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vững mạnh toàn diện, đáp ứng các yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp công đoàn, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, phát huy quy chế dân chủ ở từng đơn vị, chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp tác, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tân tuỵ - Gương mẫu”, tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tích cực tham gia cải cách hành chính, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn về số lượng, tỷ lệ nam nữ, cũ mới, đa dạng các thế hệ cán bộ viên chức, cơ cấu hợp lý giữa các khối trong cơ quan: khối chức năng, khối nghiên cứu, khối phục vụ nghiên cứu, giữa các khu vực địa lý của các đơn vị thuộc; Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2016 phải là những cá nhân hội đủ những phẩm chất tốt, có năng lực, uy tín để lãnh đạo đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn Viện KHXH Việt Nam khoá XIX nhiệm kỳ 2012-2016:

1. Đồng chí Khổng Kim Anh - Viện Dân tộc học

2. Đồng chí Hồ Ngọc Chung - Viện Thông tin Khoa học xã hội

3. Đồng chí Đặng Thị Tuyết Dung - Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

4. Đồng chí Phạm Văn Dương - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

5. Đồng chí Nguyễn Thị Song Hà - Học viện Khoa học xã hội

6.  Đồng chí Đinh Quang Hải - Viện Sử học

7. Đồng chí Phú Văn Hẳn - Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Nam Bộ

8.  Đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Ban Tổ chức Cán bộ

9.  Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

10. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Viện Nghiên cứu vùng Bắc Bộ

11. Đồng chí Lưu Thanh Mai – Ban Quản lý khoa học

12. Đồng chí Võ Hải Minh - Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

13. Đồng chí Nguyễn Hữu Mùi - Viện Nghiên cứu Hán Nôm

14. Đồng chí Ngô Tiến Phát – Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam

15. Đồng chí Trần Xuân Phượng - Viện Triết học

16. Đồng chí Cao Kim Thu - Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

17. Đồng chí Phạm Thanh Tịnh - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

 

                                                                    Phạm Vĩnh Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: