Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ Đoàn năm 2011

29/12/2011

Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2011 và kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2011 cho cán bộ Đoàn trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào năm 2011.

Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó bí thư, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã đến tham dự và tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho Hội nghị. Các nội dung tập huấn nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức, triển khai kế hoạch và hoạt động của các chi đoàn trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Các bí thư, phó bí thư, uỷ viên thuộc các chi đoàn được tập huấn và bồi dưỡng nâng cao nhận thức về tư tưởng trong việc phấn đấu, rèn luyện bản thân; các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn như: công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn; công tác chuyển sinh hoạt Đoàn; hướng dẫn kỹ năng thuyết trình; các kỹ năng sinh hoạt tập thể; các văn bản liên quan đến hoạt động Đoàn…

Tập huấn đã thu hút 100% cán bộ đoàn tại các đơn vị tham gia. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn ở các chi đoàn có cơ hội giao lưu, truyền đạt kinh nghiệm, góp phần đưa phong trào Đoàn của toàn Viện phát triển vững mạnh.

                                                     Phạm Vĩnh Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: