Phiên họp thứ nhất Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2016)

25/10/2011

Phiên họp thứ nhất Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nhiệm kỳ 2011-2016) Ngày 21 tháng 10 năm 2011, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức họp phiên thứ nhất Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì cuộc họp.

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 1486/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ký ngày 17 tháng 10 năm 2011 về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 gồm có 45 thành viên.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học Viện, các thành viên Hội đồng khoa học đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng khoa học Viện với sự nhất trí cao.

Kết quả bầu các chức danh của Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

 Chủ tịch Hội đồng:  GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

 Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Trần Đức Cường

 Thư ký Hội đồng: PGS.TS. Trần Thị An

Các thành viên Hội đồng khoa học Viện cũng thống nhất về cơ cấu tổ chức của Hội đồng khoa học Viện gồm 06 tiểu ban chuyên môn như sau:

1) Tiểu ban Khoa học xã hội;

2) Tiểu ban Khoa học nhân văn;

3) Tiểu ban Nghiên cứu các vấn đề quốc tế;

4) Tiểu ban Nghiên cứu phát triển bền vững;

5) Tiểu ban Nghiên cứu triển khai và tư vấn chính sách;

6) Tiểu ban Thư ký.

Các thành viên Hội đồng khoa học đã thảo luận trao đổi về phương hướng, chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng khoa học để nâng cao hiệu quả của Hội đồng khoa học Viện trong việc tư vấn cho Chủ tịch Viện về hoạch định chính sách phát triển khoa học xã hội và nhân văn; xác định phương hướng và nhiệm vụ nghiên cứu dài hạn và ngắn hạn trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Viện Khoa học xã hội Việt Nam; tư vấn chính sách, chế độ quản lý khoa học, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học; tham gia xét duyệt, thẩm định, nghiệm thu đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Chủ tịch Viện…

 

.

 Nguyễn Thu Hà

 

 

 

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: