Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với thực hành tiết kiệm

25/10/2011

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với thực hành tiết kiệm Sáng 14/11/2011, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương với thực hành tiết kiệm”.

    Tham dự toạ đàm có đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đại diện đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến từ nhiều đơn vị khác nhau như: Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Trung ương; Bộ Nội vụ; Viện Khoa học xã hội Việt Nam…

    Toạ đàm được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tiết kiệm trong đoàn viên, thanh niên; khuyến khích sự tham gia chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương trong các hoạt động xung kích vì an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11 của Chính phủ về “Những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị với tư cách là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toạ đàm đã thu hút sự quan tâm, trao đổi và thảo luận của nhiều đại biểu trong đó tập trung vào các nội dung hành động như: Tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí, thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm thời gian… Mặc dù còn có nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm tiết kiệm nhưng nhìn chung toạ đàm đã gợi mở được nhiều “việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn” đối với công tác tiết kiệm như: thực hiện mở rộng tuyên truyền ý thức tiết kiệm trên quy mô đoàn cơ sở, từng đoàn viên, thanh niên nên tạo lập các thói quen và lối sống tiết kiệm phù hợp với tình hình, môi trường sống, làm việc của mỗi chi đoàn; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm thiểu thời gian và công sức triển khai công việc...

    Phát biểu tại Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cũng cho rằng để thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong thanh niên cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ lợi ích của việc tiết kiệm; các phương thức, cách thức thực hiện tiết kiệm phải phù hợp với từng thời điểm; thực hành tiết kiệm phải đi đôi với chống lãng phí; tiết kiệm có thể có kết quả tức thời nhưng cũng có thể là kết quả lâu dài và đặc biệt là phải duy trì được tính thường xuyên, liên tục việc tiết kiệm; tiết kiệm cũng cần gắn liền với việc thực hành cải cách hành chính. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của các tổ chức Đoàn và khen thưởng, biểu dương các tổ chức đoàn thực hiện tiết kiệm tốt sẽ tạo đà cho các hoạt động này được triển khai rộng rãi trong các đơn vị thuộc khối các cơ quan Trung ương.

 

                                                                                                                                                                    Hà Vĩnh


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: