Những vấn đề cơ bản về gia đình và giới ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 (15/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề xã hội của phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng và lao động ở nước ngoài (15/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Một số vấn đề về quan hệ kinh tế - chính trị Canađa – Mỹ trong giai đoạn 2011-2020 (15/11/2011)

Ngày 13 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do ThS. Lê Thị Thu và TS. Cù Chí Lợi đồng chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện.

Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10) (15/11/2011)

Ngày 12/11/2011 tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10)” do PGS.TS. Ngô Văn Doanh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì thực hiện.

Nghiên cứu dân tộc Hmông vùng biên giới Việt - Lào (15/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do PGS.TS. Phạm Quang Hoan làm chủ nhiệm, Viện dân tộc học là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 12 tháng 11 năm 2011, xếp loại khá.

Giá trị lịch sử văn hóa các di tích khảo cổ học thời đại Đá mới được phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 - 2008 ở Bắc Việt Nam (15/11/2011)

Ngày 6 tháng 11 năm 2011, tại Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Gia Đối làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.

Một số vấn đề quan hệ mậu dịch biên giới giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc (15/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ do TS. Nguyễn Đình Liêm làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Trung Quốc là cơ quan thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 2 tháng 11 năm 2011, xếp loại khá. Hội đồng nghiệm thu do GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam (15/11/2011)

Ngày 2/11/2011 tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đánh giá giá trị lịch sử văn hóa các di tích thời đại Sắt sớm mới phát hiện và nghiên cứu ở Bắc Việt Nam từ năm 1998 đến 2008 (09/11/2011)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Bùi Văn Liêm làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại xuất sắc.

Đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa các di tích thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam mới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008 (09/11/2011)

Ngày 6 tháng 11 năm 2011, tại Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Giang Hải làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: