Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học Việt Nam năm 2010: Đánh giá giá trị và phương hướng nghiên cứu

01/12/2011

Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học Việt Nam năm 2010: Đánh giá giá trị và phương hướng nghiên cứu Ngày 24 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Lại Văn Tới làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày trong 4 phần.

Phần thứ nhất: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của thời đại Đá cũ. Phần này gồm: Các di tích cổ sinh; Các di tích thời đại Đá cũ;  Các di tích Đá mới; Kết quả ứng dụng khoa học tự nhiên.

Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của thời đại Kim khí. Có các nội dung: Thời đại Kim khí Miền Bắc và văn hóa Đông Sơn; Thời đại Kim khí Miền Trung và văn hóa Sa Huỳnh; Thời đại Kim khí Miền Nam và văn hóa Đồng Nai.

Phần thứ ba: Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học lịch sử Việt Nam. Với các nội dung sau: Hoạt động của khảo cổ học chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội; Kết quả nghiên cứu của khảo cổ học lịch sử ở Miền Bắc; Những kết quả nghiên cứu cơ bản của khảo cổ học lịch sử Miền Trung và Miền Nam.

Phần thứ tư: Khảo cổ học thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao và quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ này là báo cáo thường niên của Viện Khảo cổ học, đây là Báo cáo của năm 2010 đã phản ánh đầy đủ các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học trên phạm vi cả nước và các hợp tác khảo cổ học ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt Báo cáo tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm là việc chuẩn bị cho Đại kễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với sự kiện nổi bật là Trung tâm di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Nhiệm vụ xếp loại xuất sắc.

 

Nguyễn Thu Hà

 

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: