Cẩm nang về Trung Đông

01/12/2011

Cẩm nang về Trung Đông Ngày 16 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Đỗ Đức Hiệp làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là cơ quan thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Nhiệm vụ có mã số CT 09-31-04, thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2001-2010 và triển vọng đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thực hiện.

Nhiệm vụ được thực hiện nhằm: giới thiệu tổng quan về khu vực Trung Đông, như đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành, đặc điểm chính trị, đặc điểm kinh tế, đặc điểm văn hóa xã hội và vấn đề môi trường, quan hệ của Trung Đông với những nước và tổ chức trên thế giới và quan hệ với Việt Nam.

Cung cấp những thông tin cơ bản về 16 nước (Arập Xêut, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Cata, Côoet, Iran, Irăc, Ixraen, Libăng, Thổ Nhĩ Kỳ, Xiri, Sip, Yêmen, Palextin, Baranh, Ôman, Gioocđani) đã được nêu trong “Đề án thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Đông” do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt và ban hành tháng 9 năm 2008, trong đó bao gồm những vấn đề chính trị, quan hệ quốc tế và quan hệ của các nước này với Việt Nam.

Nhiệm vụ xếp loại khá.

                                                  Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: