Một số vấn đề cơ bản của các nước Đông Âu sau khi gia nhập Liên minh Châu Âu

25/11/2011

Một số vấn đề cơ bản của các nước Đông Âu sau khi gia nhập Liên minh Châu Âu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Hồ Thanh Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài có mã số CT 09-29-05 thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Phân tích bối cảnh, quá trình gia nhập của các nước Đông Âu vào Liên minh Châu Âu; Phân tích những điều chỉnh chính sách của các nước Đông Âu theo các lộ trình cam kết hội nhập vào Liên minh Châu Âu, đồng thời phân tích, đánh giá những thành tựu đã đạt được và vấn đề đặt ra của việc gia nhập Liên minh Châu Âu trong những năm vừa qua; Dự báo xu hướng phát triển của các nước Đông Âu- thành viên mới của Liên minh Châu Âu tới năm 2020 và triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước này.

Nội dung nghiên cứu tập trung ở một số nước Đông Âu điển hình mà Việt Nam thường có quan hệ và có những điều kiện tương tự với Việt Nam làm cơ sở cho việc rút ra những gợi ý có giá trị cho quá trình hội nhập của Việt Nam và có được những kiến nghị cho hợp tác phát triển của Việt Nam với các nước này.

Nghiên cứu, phân tích quá trình cải cách và hội nhập khu vực và quốc tế của các nước Đông Âu là thành viên của EU; Nghiên cứu những vấn đề cơ bản của các nước này sau khi gia nhập EU, từ điều chỉnh chính sách đến những thành tựu và vấn đề đặt ra. Tìm hiểu và phân tích những thuận lợi và khó khăn mà các nước này gặp phải khi trở thành thành viên của EU; Dự báo về xu thế phát triển và hội nhập tại các nước này đến 2020; Từ những nghiên cứu trên, đưa ra nhận xét, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho hợp tác phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Nội dung được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Quá trình cải cách hội nhập của các nước Đông Âu vào Liên minh Châu Âu. Với các nội dung: Bối cảnh và đặc điểm của các nước Đông Âu trong quá trình hội nhập vào Liên minh Châu Âu; Những nội dung cải cách đáp ứng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu; Một số đánh giá và nhận xét quá trình gia nhập.

Chương 2: Những vấn đề cơ bản của các nước Đông Âu từ khi gia nhập EU đến nay. Có các nội dung: Vấn đề hội nhập của các nước Đông Âu sau khi gia nhập EU; Thực trạng nổi bật của các nước Đông Âu sau khi gia nhập EU; Nhận xét và đánh giá.

Chương 3: Triển vọng phát triển của các nước Đông Âu là thành viên mới của EU đến 2020. Có các nội dung: Những xu hướng phát triển chủ yếu của thế giới và EU đến năm 2020; Triển vọng phát triển và hội nhập của các nước Đông Âu đến năm 2020; Những tác động đến Việt Nam; Kiến nghị bài học kinh nghiệm và khả năng hợp tác với Việt Nam.

 

Nguyễn Thu Hà

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: