Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10)

15/11/2011

Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10) Ngày 12/11/2011 tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á (từ đầu Công nguyên đến thế kỷ 10)” do PGS.TS. Ngô Văn Doanh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Đề tài thuộc Chương trình biên soạn bộ Lịch sử Đông Nam Á, là tập 2 trong bộ sách 6 tập của Chương trình. Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 4 phần.

Phần thứ nhất: Các quốc gia cổ đại ở Đông Nam Á – một số vấn đề khoa học. Gồm các nội dung: Tổng quan về lịch sử nghiên cứu và những vấn đề khoa học; Sự hình thành các ngôn ngữ cổ đại Đông Nam Á; Nền văn minh lúa nước và giao thương quốc tế - cơ sở hình thành các ngôn ngữ bản địa sơ khai; Vai trò của các thầy tu Balamon mới; Những ảnh hưởng của Ấn Độ đến đời sống chính trị - xã hội Đông Nam Á thời kỳ các quốc gia cổ đại.

Phần thứ hai: Sự hình thành các quốc gua cổ đại Đông Nam Á. Phần này có các nội dung: Đông Nam Á trước buổi bình minh của lịch sử; Những ảnh hưởng của Ấn Độ đến đời sống chính trị - xã hội Đông Nam Á; Các nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á; Thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tranh lâu dài giành lại độc lập dân tộc của người Việt (179 trước Công nguyên đến năm 938).

Phần thứ ba: Các quốc gia cổ đại Đông Nam Á. Phần này gồm có: Vương quốc Phù Nam; Vương quốc Chămpa; Đế chế biển Srivijaya; Vương triều Sailendra; Vương triều Mataram; Vương quốc Dvaravati; Vương quốc cổ của người Môn ở Mianma; Quốc gia cổ của người Pyu; Vương quốc cổ Chân Lạp.

Phần thứ tư: Vai trò của các quốc gia cổ đại với lịch sử và văn hóa Đông Nam Á.  Đề cập các nội dung: Hình thành và phát triển một mô hình nhà nước kiểu Ấn Độ; Đô thị và cuộc sống đô thị ở Đông Nam Á thời cổ; Kỹ thuật và nghệ thuật xây dựng các kiến trúc gạch ở các quốc gia cổ đại Đông Nam Á.

Kết quả nghiên cứu của Đề tài được xếp loại khá.

                                               

                                                 Nguyễn Thu Hà

 

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: