Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa thế kỷ XI – XIX qua nguồn tư liệu khảo cổ học mới phát hiện và nghiên cứu năm 1998 đến 2008

17/11/2011

Những đóng góp mới trong việc nghiên cứu lịch sử- văn hóa thế kỷ XI – XIX qua nguồn tư liệu khảo cổ học mới phát hiện và nghiên cứu năm 1998 đến 2008 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Tống Trung Tín làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 6 tháng 11 năm 2011.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Đề tài thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm:

Hệ thống hoá các phát hiện và nghiên cứu mới về khảo cổ học thế kỷ XI-XIX ở khu vực Miền Bắc Việt Nam hơn 10 năm qua kể từ năm 1998 đến nay;

Đánh giá các giá trị lịch sử - văn hóa qua thành tựu nghiên cứu khảo cổ học hơn 10 năm qua, thông qua đó, xác định làm rõ các đóng góp mới của khảo cổ học lịch sử Việt Nam trong việc nghiên cứu lịch sử Việt Nam thế kỷ XI-XIX, làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các dự án bảo tồn và trưng bày các di tích tại chỗ cũng như xây dựng các bảo tàng trong nhà để phát huy giá trị của di tích;

Công bố kết quả nghiên cứu cơ bản khảo cổ học thế kỷ XI-XIX được nghiên cứu từ năm 1998 đến nay nhằm phục vụ nghiên cứu và phát huy giá trị khoa học, làm cơ sở khoa học để xây dựng các chương trình nghiên cứu tiếp theo.

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm:

Hệ thống, đánh giá các giá trị lịch sử - văn hóa của các địa điểm khảo cổ học mới phát hiện và nghiên cứu từ đầu thế kỷ XI đến thế kỷ XIX ở Bắc Việt Nam năm 1998 đến nay, bao gồm các di tích như: Hậu Lâu, Đoan Môn, Đoài Môn, 18 Hoàng Diệu, 47 Hàng Dầu, Văn Miếu, Tràng Tiền Plaza, 62-64 Trần Phú, Gò Guất, Hoa Lâm Viên, Đàn Xã Tắc, Đàn Nam Giao, Tức Mặc… tổng cộng khoảng 60 di tích đã được phát hiện và nghiên cứu bước đầu. Bên cạnh đó còn rất nhiều các phát hiện, các sưu tập lẻ tẻ về gốm sứ, tiền cổ, vũ khí, các phát hiện tàu đắm chở đồ gốm sứ Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài. Tất cả các địa điểm này được hệ thống, so sánh và nghiên cứu tổng hợp đánh giá các giá trị lịch sử văn hóa trong việc góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Việt Nam.

Trên cơ sở các nghiên cứu mới của Khảo cổ học Việt Nam, nghiên cứu hệ thống, so sánh tổng hợp và xác định những đóng góp của các nguồn tư liệu đó cho việc nghiên cứu lịch sử - văn hóa Việt Nam thời kỳ này.

Khái quát thành tựu nghiên cứu chùa tháp thế kỷ XI-XIX, đưa ra một cái nhìn tổng quát về chùa tháp Việt Nam qua các thời kỳ trên phương diện mặt bằng, kỹ thuật xây dựng, đặc trưng kiến trúc...

Khái quát thành tựu nghiên cứu mộ táng thế kỷ XI-XIX như mộ táng người Tày thời Lê ở Tuyên Quang, mộ hợp chất thời Lê Nguyễn và đặc biệt là việc nghiên cứu các lăng mộ thời Trần ở Yên Sinh và các lăng mộ nhà Lê ở Lam Kinh.

Hệ thống và phân loại một số loại hình gạch, ngói tiêu biểu của thế kỷ XI-XIX trên các phương diện chất liệu, hình dáng, màu sắc, độ nung và diễn biến công nghệ. Hệ thống và phân loại các loại hình trang trí và hoa văn trang trí trên gách ngói thế kỷ XI-XIX.

Hệ thống phân loại bước đầu các loại hình đồ gốm men Việt Nam tiêu biểu thế kỷ XI-XIX: chất liệu, loại hình, men, kỹ thuật nung, hoa văn.

Thông qua các kết quả nghiên cứu các di tích khảo cổ, tìm hiểu giao lưu kinh tế, văn hóa thế kỷ XI-XIX giữa Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Đông Á và qua đó góp phần làm rõ thêm các sắc thái văn hóa Việt Nam.

Đề tài xếp loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: