Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

15/11/2011

Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam Ngày 2/11/2011 tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Khác với thập niên đầu của thời kỳ Hậu chiến tranh lạnh, Đông Nam Á những năm đầu thế kỷ XXI một lần nữa lại trở thành nơi tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi giữa các nước lớn, trên bình diện khu vực, thách thức an ninh phi truyền thống dễ nhận thấy nhất đối với môi trường an ninh Đông Á hiện nay là các hoạt động của các lực lượng ly khai, khủng bố, cướp biển, buôn bán người, ma túy, vũ khí, rửa tiền, tình trạng ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, mất cân bằng sinh thái…

Có thể khẳng định rằng những vấn đề trên sẽ tạo thành vòng xoáy tác động tới vấn đề an ninh và phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Do vậy, việc nghiên cứu các vấn đề an ninh, chính trị trong khu vực ngay từ những năm 2001 và cả những năm sắp tới sẽ giúp Việt Nam xác định rõ hơn các vấn đề trên đồng thời có được những đánh giá chính xác về tác động của chúng để đề ra được các giải pháp ứng phó kip thời, hiệu quả.

Để góp phần cung cấp các căn cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển của đất nước từ nay tới năm 2020 mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Tập trung nhận diện, phân tích và đánh giá những vấn đề kinh tế - chính trị ở Đông Nam Á giai đoạn 2001-2010; Dự báo xu hướng biến động của kinh tế - chính trị ở Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020; Làm rõ tác động của tình hình chính trị khu vực đối với Việt Nam; Đề xuất các gợi ý về chính sách của Việt Nam đối với khu vực.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề chính trị nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2001-2010.

Chương 2: Những vấn đề chính trị nổi bật của Đông Nam Á giai đoạn 2011-2020.

Chương 3: Tác động của tình hình chính trị, kinh tế Đông Nam Á đến Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các phản biện và thành viên Hội đồng, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả 5/6 phiếu xuất sắc. Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, được in và ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

                                                          Hà Vĩnh


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: