Điều tra nông dân Việt Nam

09/11/2011

Điều tra nông dân Việt Nam Đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TSKH. Bùi Quang Dũng làm chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì thực hiện được, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội đồng do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm Chủ tịch.

Đề tài được triển khai nhằm thu thập và hệ thống hoá dữ liệu liên quan tới tình hình đời sống nông thôn, nông nghiệp và nông dân hiện nay. Trên cơ sở các bằng chứng khoa học thu thập được cung cấp những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Đề tài đã tập trung nhận diện chân dung nông dân tại bốn tỉnh vùng lúa của Việt Nam là: Hải Dương, Thái Bình, An Giang và Hậu Giang trên cơ sở khảo sát 7 vấn đề:

1) Đất đai, đề cập tới: diện tích đất đai bình quân; nguồn gốc đất đai và tình hình sử dụng đất đai.

2) Tư liệu sản xuất, gồm: giống, kĩ thuật sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

3) Lao động và việc làm: cơ cấu lao động và nghề nghiệp; lao động làm thuê; các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp.

4) Thu nhập, chi tiêu và vay nợ.

5) Làng xã, với các nội dung như: dân số nông thôn và mô hình cư trú; các đơn vị của đời sống tập thể; xây dựng nông thôn mới.

6) Gia đình nông thôn, đề cập tới các mặt: hộ gia đình; điều kiện sinh hoạt của hộ gia đình; phân công lao động trong gia đình.

7) An sinh xã hội: đối tượng chính sách và chủ thể phúc lợi; chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm.

Qua nghiên cứu, đề tài đã phát hiện các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc của nông dân trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế - xã hội hiện nay; xây dựng được một cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển xã hội nông thôn và giải quyết vấn đề nông dân.

Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc và được Hội đồng đánh giá tốt kết quả đã đạt được.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: