Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ giai đoạn 2011-2020

07/11/2011

Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ giai đoạn 2011-2020 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Vũ Đăng Hinh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm Chủ tịch.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Đánh giá quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong thập niên đầu thế kỷ 21; Dự báo quan hệ này trong thập kỷ tới trước hết là những lĩnh vực quan hệ chủ yếu như: chính trị, an ninh, kinh tế, giao lưu văn hóa; Dự báo những tác động của mối quan hệ này tới tình hình thế giới và khu vực cũng như những mối quan hệ khác trong khu vực; Tìm kiếm cơ hội cho Việt Nam khi mối quan hệ này được mở rộng.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương.

Chương 1: Bối cảnh quốc tế và những nhân tố chi phối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ. Chương này đề cập chủ yếu đến bối cảnh quốc tế thay đổi khiến mối quan hệ này bước vào một chương quan hệ mới, nó là sự kết thúc của phân chia thế giới thành hai phe, Ấn Độ mất đối tác kinh tế chủ yếu, có nhu cầu tìm kiếm đối tác hợp tác mới để đất nước thoát khỏi khủng hoảng, còn các doanh nghiệp Mỹ tìm thấy cơ hội làm ăn mới.

Chương 2: Mối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ trong các lĩnh vực quan hệ chuyên biệt: chính trị - quân sự -an ninh, kinh tế, văn hóa. Trong lĩnh vực chính trị - quân sự -an ninh có bước tiến cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tuy nhiên mối quan hệ này mới chỉ hướng tới hợp tác chiến lược. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư đều được mở rộng và tăng cường. Trong lĩnh vực văn hóa giao lưu được mở rộng ở nhiều kênh.

Chương 3: Quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ 2011-2020. Chương này tập trung nhận dạng những nhân tố chi phối chủ yếu cho thập niên tới; Những kịch bản có thể xảy ra; Ảnh hưởng của mối quan hệ Hoa Kỳ - Ấn Độ đến hai nước, đến khu vực và thế giới.

                                     

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: